Category Archives: Kyrkor

Billeberga kyrka

Billeberga kyrka är en vit 1800 tals kyrka som ligger mitt i orten Billeberga i sydvästra Skåne. Kyrkan började byggas år 1861 och stod färdig att invigas den första dagen på det nya året. Kostnaden för bygget gick loss på 29 500 kr och med inventarier blev totalsumman 40 000 kr.

Kyrkan är lite ovanlig i sin design då den har trappsteg på alla tornets fyra sidor. Koret har en lanterin(takfönster) som släpper ner ljus. Det byggdes efter branden 1915 då tak och inventarier gick förlorade. Under andra världskriget sattes lanterinen igen och öppnades först upp 1993.

Askella besökte Billeberga kyrka den 7 juni i nådens år 2013.

Billeberga kyrka

 

Billeberga kyrka, långsida. Glastaket är synligt, en lite udda konstruktion.

Utsikt mot tornet.

 

Katarina kyrka Stockholm

Fotograferade och gjorde videofilm med min iPhone 4S när jag besökte kyrkan. Det blev en snabb tur under lunchrasten. Besökte Södermalm under ett par dagar i samband med en data warehouse kurs i Januari 2013.

Katarina kyrka byggdes som en centralkyrka(Sveriges första) och stod klar 1695 och har genom åren drabbats av två bränder. Den senaste var 1990 vilket man kom ihåg från TV. Återinvigningen begav sig 1995.

httpv://www.youtube.com/watch?v=a7VlDxFM1oY

En snöklädd Katarina kyrka
Närbild
Bild tagen från gatan.

Altaret
Orgelläktare
Dopfunt
Altaret Katarina kyrka

Utsikt mot orgelläktaren i Katarina Kyrka
Denna utsikt har pastorn när han predikar Guds sanna ord.
En kyrka stadd vid god kassa.

Håstads kyrka

Håstads kyrka uppfördes på 1200 talet i gotisk stil. Sedan dess har den modifierats ett antal gånger. Under senare del av medeltiden byggdes kyrktornet. Sin största förändring utsattes kyrkan för när C.G Brunius 1861 lät byggde om den. Senaste stora renoveringen var 1956.

Idag tillhör kyrkan Torn församling som ligger i Lunds stift.

Askella besökte kyrkan en högsommardag i Juni år 2012.

Håstads kyrka.
Håstad kyrka i Skåne
Håstad kyrka, helbild på kyrktornet.
Håstad kyrka, långsidan.
Solen tittar in från utsidan. Bilden tagen under den svenska högsommaren.
Håstad kyrka interiör
Håstads kyrkas orgelläktare
Orgelpipor
Predikstolen i Håstads kyrka

 

Altartavla “Jesus i Getsemane
Dopfunt

 

Interiör vyn mot altaret

 

Stenestads kyrka

Stenestads kyrka är en fin kyrka som döljer sig i den Skånska skogen. Längs en vindlande skogsväg når man orten Stenestad i Svalövs kommun. Askella besökte den sommaren 2012 för andra gången. Kyrkan ligger på en liten kulle omgiven av en stenmur där man har lagt en del övergivna gravstenar. Kyrkfönstren är vackra att titta på och ger trevliga reflektioner.

Kyrkan är Skånes högst belägna med sina 188 meter över havsytan. Uppfördes på 1100 talet i huggen sandsten. Kyrktornet byggdes 1848 och arkitekten är den för skånska kyrkor kända Carl George Brunius professor från Lund. En unik detalj är taket har stjärnvalv, vilket inte finns på andra skånska landsbygdskyrkor.

Fler länkar som kan vara av intresse:

Kyrkokartan om Stenestads kyrka.

 

Stenestads kyrka
Stenestads kyrka. Ingången når man genom att gå uppför en svagt lutande kulle.
En av sidorna på Stenestads kyrka
Interiören i kyrkan går i svag grön färg. Sidorna har färgat glas.
Kyrkan har ett utpräglat torn.
Absiden på Stenestads kyrka.
Övergivna gravstenar kantar kyrkomuren.
Övergivna gravstenar.
Utsikten mot tornet. Askellas “signature shoot”.

 

Norra Vrams kyrka

Norra Vrams kyrka ligger i Norra Vram, Bjuvs församling. Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100 talet. Altartavlan målades av Carl Staaff 1852.

Kyrkklockan gjöts år 1489.

För mer information läs artikeln på svenska Wikipedia.

Norra Vrams kyrka, tornet till vänster.
Längst ner i mitten kan man skymta gravkammaren.
Ingång till gravkammaren. Hur ser det ut där inne? Vem vet? Spännande…
Norra Vrams kyrktorn.
Tornet dolt i grönskan.
Kyrkan har en rak öst vägg.
Utsikt upp mot kyrktornet. Askellas “signature shoot”.
Bilder från minneslunden.

Tirups kyrka

Tirups kyrka

Kyrkan ligger i Tirup, ca 5 km väster om Svalöv och dygt 6 km nordväst om Teckomatorp.

Kyrkan härstammar från 1100 talet och den 14 juli 1677 stod slaget vid Landskrona i närheten av kyrkan. 1863 uppfördes tornet och den gamla klockstapeln revs.

Tirups kyrka ligger i Svalövsbyggdens församling som tillhör Lunds stift.

Läst mer om kyrka på Wikipedia.

Tirups kyrka