Analys av Johan Molins aktieportfölj

På Dagens Industris förstasida kunde man fredagen den 15 maj läsa om Johan Molins tidigare okända aktieportfölj. Tidningen har på ett uppslag inne i tidningen gått igenom porföljen och visualiserat den med några blå bollar i olika storlekar.

Datorgrafik är ett kraftfullt sätt att visualiera data och omvandla den till mer lättbegriplig information. Det finns många sätt att göra detta och i mitt tycke skulle Dagens Industri med sina resurser kunna göra detta på ett lite mer pedagogiskt sätt. Jag har köpt en billig och mycket prisvärd Chromebook och blev nyfiken vad man kan göra med Google Docs. Resultatet blev två cirkeldiagram som visar Johan Molin aktieportfölj samt fördelningen av de utdelningar aktierna ger.

Aktieporföljen domineras stort av ett massivt innehav av Assa Abloy aktier. Under Johan Molins stryre har Assa Abloy utvecklats mycket bra och aktiekursen har stigit. Min gissning är att utdelningar och lön samt viss belåning ligger bakom diversifieringen till andra innehav. Ett enskilt innehav som går mycket bra är både en välsignelse och förbannelse för portföljen. Risken är att alla ägg läggs i samma korg.

Tittar man på portföljens fördelning av utdelningar ser det lite bättre ut. Assa Abloy är högt värderat och ger låg direktavkastning vilket gör att övriga innehav bidrar mer till utdelningen.

I skrivande stund uppgår värdet till ca 364 Mkr och utdelningen före skatt till 5,9 Mkr. Detta är baserat på de kända innehav Dagens Industri nämnde i sin artikel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *