Raspberry Pi 2 Unboxing

I bought another Rapsberry Pi. This time it was the Raspberry Pi 2, the second generation of the model B. I took some pictures of the box and some close ups on the circuit board.

The retail box.

Inside the retail box there was some instructions on a sheet of paper and a plastic bag with the tiny computer.

The tiny computer on display:

Close up on the quad core ARM cpu.

Network adapter and four USB 2 ports.

 

The micro USB port for power and the HDMI port.

The 40 pin GPIO.

Another view of the Raspberry Pi 2.

Analys av Johan Molins aktieportfölj

På Dagens Industris förstasida kunde man fredagen den 15 maj läsa om Johan Molins tidigare okända aktieportfölj. Tidningen har på ett uppslag inne i tidningen gått igenom porföljen och visualiserat den med några blå bollar i olika storlekar.

Datorgrafik är ett kraftfullt sätt att visualiera data och omvandla den till mer lättbegriplig information. Det finns många sätt att göra detta och i mitt tycke skulle Dagens Industri med sina resurser kunna göra detta på ett lite mer pedagogiskt sätt. Jag har köpt en billig och mycket prisvärd Chromebook och blev nyfiken vad man kan göra med Google Docs. Resultatet blev två cirkeldiagram som visar Johan Molin aktieportfölj samt fördelningen av de utdelningar aktierna ger.

Aktieporföljen domineras stort av ett massivt innehav av Assa Abloy aktier. Under Johan Molins stryre har Assa Abloy utvecklats mycket bra och aktiekursen har stigit. Min gissning är att utdelningar och lön samt viss belåning ligger bakom diversifieringen till andra innehav. Ett enskilt innehav som går mycket bra är både en välsignelse och förbannelse för portföljen. Risken är att alla ägg läggs i samma korg.

Tittar man på portföljens fördelning av utdelningar ser det lite bättre ut. Assa Abloy är högt värderat och ger låg direktavkastning vilket gör att övriga innehav bidrar mer till utdelningen.

I skrivande stund uppgår värdet till ca 364 Mkr och utdelningen före skatt till 5,9 Mkr. Detta är baserat på de kända innehav Dagens Industri nämnde i sin artikel.

VmWare Fusion 6 cursor not visible in Windows 8.1

I had this very annoying problem with VmWare Fusion 6. Running Windows 8.1 as a guest, the cursor was not visible. When I drag the mac cursor towards the Windows 8.1 window, it disappeared. If I pressed ctrl + cmd I found the location, but could not click on any icons within Windows 8.

This seams to be a problem for us VmWare customer since at least version 5. After reading forums I found this link and I did the following:

  1. Repaired the VmWare tools
  2. In the .VMX file added the following row: mks.noHostCursor = “TRUE”
  3. Upgraded to VMWare Fusion 6.0.5
  4. Put VmWare Fusion -> Preferences -> General -> Gaming set to “Never optimize mouse for gaming”.

Now it works from time to time. If i’m not interacting with the Windows environment for sometime the cursor is not visible anymore. Then I have to shut down the Windows VM and kill VmWare Fusion and start over.

I’m running Mac OS X 10.9.5 on a MacBook Pro 15″ i7 early 2011 and VmWare Fusion Version 6.0.5 (2209127).

 

Quick test of Microsoft RemoteIE

Today Microsoft released a preview of their new service RemoteIE. This service is a way to remote test Internet Explorer on different devices like Windows, iOS, Android and Mac. RemoteIE is built on Azure Remote App.

After downloading the RDP client from the Mac App Store I signed on with my Microsoft Id. An invitation was presented and I accepted and started a new session. Basically this is a remote session using a Microsoft RDP client connection to a virtual machine running Windows Server 2012 R2 on Azure.

Login to the RemoteIE session.

The logon took some time before an Internet Explorer window became visible.

The performance was quite good for casual web surfing.

It’s even possible to use RemoteIE for playing Youtube videos with acceptable frame rate and with good sound.

Youtube video via RemoteIE

Main usage for this service is probably going to be for developers and testers testing future versions of IE without having the latest bits installed locally. This is great for Mac or Linux users who would like to test against IE.

There is a drawback, sessions idle after 10 minutes and can only last for 60 minutes.

Read about RemoteIE on Techcrunch.

Ubuntu 13.10 Wifi OK, Can’t connect to internet

After I installed Ubuntu 13.10 on my old Fujitsu Siemens Esprimo Mobile laptop I could connect to my Wifi router but not connect to the internet.

The solution was hard to find but easy to fix.

1. Open up System settings and go to Network.

2. Go to wireless and select your Wifi network.

3. Select settings and go to the IPv6 Settings tab and disable IPv6(Method: ignore).

IPv6 settings in Ubuntu 13.10

This works for me. IPv6 is the future but not for this vintage laptop!