Stenestads kyrka

Stenestads kyrka är en fin kyrka som döljer sig i den Skånska skogen. Längs en vindlande skogsväg når man orten Stenestad i Svalövs kommun. Askella besökte den sommaren 2012 för andra gången. Kyrkan ligger på en liten kulle omgiven av en stenmur där man har lagt en del övergivna gravstenar. Kyrkfönstren är vackra att titta på och ger trevliga reflektioner.

Kyrkan är Skånes högst belägna med sina 188 meter över havsytan. Uppfördes på 1100 talet i huggen sandsten. Kyrktornet byggdes 1848 och arkitekten är den för skånska kyrkor kända Carl George Brunius professor från Lund. En unik detalj är taket har stjärnvalv, vilket inte finns på andra skånska landsbygdskyrkor.

Fler länkar som kan vara av intresse:

Kyrkokartan om Stenestads kyrka.

 

Stenestads kyrka
Stenestads kyrka. Ingången når man genom att gå uppför en svagt lutande kulle.
En av sidorna på Stenestads kyrka
Interiören i kyrkan går i svag grön färg. Sidorna har färgat glas.
Kyrkan har ett utpräglat torn.
Absiden på Stenestads kyrka.
Övergivna gravstenar kantar kyrkomuren.
Övergivna gravstenar.
Utsikten mot tornet. Askellas “signature shoot”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *