Tag Archives: Håstad

Håstads kyrka

Håstads kyrka uppfördes på 1200 talet i gotisk stil. Sedan dess har den modifierats ett antal gånger. Under senare del av medeltiden byggdes kyrktornet. Sin största förändring utsattes kyrkan för när C.G Brunius 1861 lät byggde om den. Senaste stora renoveringen var 1956.

Idag tillhör kyrkan Torn församling som ligger i Lunds stift.

Askella besökte kyrkan en högsommardag i Juni år 2012.

Håstads kyrka.
Håstad kyrka i Skåne
Håstad kyrka, helbild på kyrktornet.
Håstad kyrka, långsidan.
Solen tittar in från utsidan. Bilden tagen under den svenska högsommaren.
Håstad kyrka interiör
Håstads kyrkas orgelläktare
Orgelpipor
Predikstolen i Håstads kyrka

 

Altartavla “Jesus i Getsemane
Dopfunt

 

Interiör vyn mot altaret